Trang chủ » Giới thiệu

Giới thiệu

 

Giới thiệu về công ty

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Thiết bị Điện Nhân Dân Thượng Hải là một doanh nghiệp vừa và lớn của Trung Quốc, Chuyên nghiên cứu phát triển, sản xuất, kinh doanh và cung cấp các sản phẩm thiết bị điện xây dựng trung và cao cấp. Công ty từ khi được thành lập từ năm 1998 đến nay không ngừng tiếp thu các thiết bị sản xuất và quan niệm quản lý tiên tiến trong và ngoài nước, duy trì hoàn thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao tính an toàn cho sản phẩm Chúng tôi cũng chuyên nhận gia công sản xuất cho các nhãn hiệu sản phẩm nổi tiếng trong nước và ngoài nước.Tại Việt Nam chúng tôi có Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Tân Khoa làm đại diện kinh doanh, với nhãn hiệu thiết bị điện Sanik.

Công ty chúng tôi trước sau đều thực hiện theo phương châm” Khách hàng là thượng đế, chất lượng hàng đầu”, trong đó chất lượng chính là số mệnh. Nhân viên công ty chúng tôi nhất quán coi chất lượng là sứ mệnh của mình để không ngừng xây dựng và phát triển, nghiêm khắc tuân theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, giúp cho văn hóa về chất lượng có thể thấm nhuần đến từng lĩnh vực bất kể là sản xuất hay dịch vụ kinh doanh, và trở thành một hành vi tự giác của nhân viên công ty chúng tôi.

Công ty chúng tôi không ngừng thu hút và bồi dưỡng những nhân tài quản lý cấp cao, thích hợp với các doanh nghiệp hiện đại, đưa vào toàn diện chiến lược xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp CIS, nâng cao văn hóa nhãn hiệu. Các thế hệ sản phẩm của công ty đều được thông qua chứng nhận của hệ thống kiểm soát chất lượng ISO 9001 bởi trung tâm chứng nhận chất lượng Trung Quốc, các sản phẩm về điều kiện đều nhận được chứng nhận bắt buộc bởi các tổ chức chứng nhận của nhà nước Trung Quốc.

Công ty chúng tôi đang đi trên con đường duy trì và không ngừng phát triển, chúng tôi luôn hướng đến thị trường, lấy công nghệ kỹ thuật làm trụ cột, lấy quản lý khoa học làm động lực, nhằm theo đuổi một mục tiêu thống nhất mang lại lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội chung.

Công ty chúng tôi nguyện được cung cấp mọi sản phẩm ưu tú, tin cậy cho mọi khách hàng và bạn hàng cũ cũng như mới.